Inzicht in CO2 Footprint


Doelstellingen scope 1 en 2:

  • UZIN UTZ veroorzaakt vanuit de vestiging in Haaksbergen geen CO2-uitstoot meer door gas en elektriciteit. We nemen geen gas meer af en gebruiken alleen nog maar (donker)groene energie die we deels zelf opwekken via zonnepanelen.
  • De grootste factor binnen scope 1 en 2 zijn voor UZIN UTZ de leaseauto’s. Door beleid te voeren op de CO2 uitstoot van nieuwe leaseauto’s trachten wij de CO2 uitstoot in scopes 1 en 2 continue te reduceren. Dit beleid zal worden gevoerd op basis van de WLTP.


Doelstellingen scope 3:

Wij willen een voortrekkersrol spelen bij het verduurzamen van de keten. In scope 3 wordt verder gekeken dan bij scope 1 en 2 die makkelijker binnen het bereik liggen. Het verkrijgen van inzicht in onze scope 3 is hierbij de prioriteit, zodat vanuit dit inzicht naar verbeteringen binnen de keten kan worden gestreefd.

UZIN UTZ probeert haar CO2-uitstoot te verminderen door:

  • verminderen van kilometers in transport
  • het aanbieden van verpakkingen die minder CO2-uitstoot veroorzaken dan de traditionele 
  • het zoeken en beproeven van nieuwe grondstoffen die een verbetering "in de keten" kunnen bewerkstelligen


CO2-footprint incl. doelstellingen

CO2 Footprint Q3 - 2023


Keteninitiatieven

Duurzaamheid en CO2 reductie gaat bij ons verder dan alleen de eigen bedrijfsactiviteiten. Ook in de keten maken wij ons sterk voor verduurzaming en CO2 reductie. Door op de onderstaande link te klikken vind je een overzicht van enkele initiatieven in de keten waar wij bij betrokken waren.

Keteninitiatieven

Systemen voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten vloeren

Machines en speciaal gereedschap voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten bedekking

Compleet assortiment voor de verwerking, renovatie en onderhoud van houten vloeren

Kunsthars- en cementgebonden vloersystemen met functionele en decoratieve afwerkingsmogelijkheden

Systemen en producten voor het verwerken van tegels en natuursteen

Hoogwaardige gereedschappen om te schilderen, te stucen en voor droogbouw