Stap-voor-stap naar 25% minder CO2-emissie

Onder de titel 'Passion 2025' heeft de UZIN UTZ Groep vorig jaar een nieuwe bedrijfsstrategie ingevoerd, met als doel om de CO2-uitstoot voor 2025 met 25% te verminderen ten opzichte van basisjaar 2019. “De CO2-uitstoot is een belangrijke factor in onze klimaatverandering en heeft grote impact op zowel de biodiversiteit als onze gezondheid”, weet Manager Duurzaamheid Annette Schumer. “Onze ambitie is om onze milieu-impact tot een minimum te beperken en start met een vermindering van onze CO2-uitstoot.”

“Om de opwarming van de aarde terug te dringen, het risico op hittestress te verminderen, de stijgende zeespiegel te bedwingen, flora en fauna te herstellen én de volksgezondheid te verbeteren, is het belangrijk dat we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk maken. Daarom zetten we hoog in op emissieverlaging, waterbesparing, minimaal grondstoffengebruik, efficiënt energieverbruik en afvalscheiding, zodat economie, ecologie en sociale aspecten in harmonie komen”, aldus Annette. “Hierbij committeren we ons aan het Greenhouse Gas Protocol, het wereldwijd meest gebruikte protocol om de uitstoot van broeikasgassen in kaart te brengen.”

In het protocol is een drietal scopes gedefinieerd:
Scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen gebouw-, vervoer- en productiegerelateerde activiteiten.
Scope 2: indirecte CO2-uitstoot, veroorzaakt door de opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit en/of warmte.
Scope 3: indirecte CO2-uitstoot, veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten van partnerorganisaties, zoals leveranciers en transporteurs.

“Scope 1 en 2 liggen volledig binnen onze eigen invloedsfeer, terwijl scope 3 betrekking heeft op wat er voor en na ons in de keten gebeurt”, benadrukt Annette. “Toch willen we al deze vormen van uitstoot zoveel mogelijk minimaliseren. De groepsdoelstelling van 25% minder uitstoot voor scope 1 en 2 in 2025 is hiervoor een mooie eerste stap. Een aantal jaar geleden zijn wij al gestart met het in kaart brengen van onze CO2-uitstoot. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten én mooie initiatieven.”

Het laaghangend fruit is geplukt
Het energie- en gasverbruik speelt een belangrijke rol in scope 1 en 2. “Met de bouw van onze ‘groene fabriek’ in Haaksbergen in 2013 zijn wij al overgestapt op groene energie, dat wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Bovendien functioneert het gebouw all-electric (100% gasloos). Op dit vlak was dus niets meer te winnen”, aldus Annette. “In 2020 hebben wij bovendien een EED Energie Audit laten uitvoeren, waaruit bleek dat ons gebouw over een A+ label beschikt. Het enige dat we nog konden toevoegen, was een paar extra zonnepanelen op het dak. Dat hebben we ook gedaan, waarmee ons laatste ‘laaghangend fruit’ is geplukt. Daarom is het nu zaak om ook complexere uitdagingen aan te pakken. Bijvoorbeeld in scope 3 en op het gebied van mobiliteit, verpakkingsmaterialen en afvalverwerking liggen nog mooie kansen.”

Focus op zuinige en elektrische leaseauto’s
Voor UZIN UTZ Nederland zijn leaseauto’s en zakelijk verkeer de grootste bron van CO2-uitstoot. “Om deze uitstoot te beperkten, zijn al diverse maatregelen genomen”, aldus Annette. “Zo hebben we de CO2-uitstoot van alle auto’s die in aanmerking komen voor lease begrensd. Ook nemen we tal van initiatieven om het gebruik van zuinig en elektrisch vervoer te stimuleren. Met name op het gebied van elektrische auto’s (mits groene stroom) zien we kansen, omdat deze in Haaksbergen kunnen worden opgeladen. Daarnaast onderhouden we nauw contact met onze transporteurs. Bijvoorbeeld om hun kerngetallen en milieuambities in kaart te brengen, zodat we ook hierop kunnen sturen.”

Verpakkingen van gerecycled kunststof
Binnen scope 3 focust UZIN UTZ op dit moment vooral op verpakkingen. “Bijvoorbeeld voor onze primers en anti-slipproducten zijn we al overgestapt op post-consumer recycled (PCR)-materiaal, dat gemaakt is van 100% gerecyclede kunststof. En, met onze Cube it Cimple verpakking, gebaseerd op het bag-in-box principe besparen we ook op CO2”, aldus Annette. “Hierdoor hebben we, sinds de invoering al 500 ton minder CO2 uitgestoten!” De CO2-reductie wordt vaak visueel gemaakt aan de hand van het aantal bomen dat ter compensatie geplant zou moeten worden. In het geval van UZIN UTZ betreft dit bijna 26.000 bomen. “Ons uiteindelijke doel is om zo’n 300 ton CO2 per jaar te besparen. Om dit mogelijk te maken, zullen ook andere Uzin-producten op termijn overstappen op PCR-verpakkingen.”

Recyclen en hergebruiken van afval
Komend jaar wil UZIN UTZ Nederland bovendien haar afvalstromen verder optimaliseren. Want ook afval is een bron waarop nog bespaard kan worden, volgens Annette. “Een belangrijke focus is het hergebruik van afval. Zowel door onszelf of door derden, waarvoor reeds diverse initiatieven zijn genomen. Ook onderzoeken we hoe we het percentage afval per kilo geproduceerd product verder kunnen beperken. De afvalstromen die overblijven, worden bovendien nog actiever gescheiden, zodat zij beter gerecycled kunnen worden.”

Wil je weten wat jij zelf kunt doen om CO2 te besparen? Expert Annette Schumer geeft enkele tips:

  • Stap over van grijze naar groene stroom, dat wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Hiervoor hoef je soms niet eens van energieleverancier te wisselen!
  • Kijk waar je eenvoudig energie kunt besparen. Laat de verlichting niet onnodig branden, ga bewust om met verwarming, plaats tochtstrips bij ramen en deuren en dicht gaten en kieren.
  • Kijk goed naar je verpakkingen. Hoe worden producten op dit moment verpakt? En wat kan slimmer, efficiënter en duurzamer? Kun je bijvoorbeeld verpakkingen vervangen door gerecyclede materialen? Kunnen bepaalde verpakkingen opnieuw worden gebruikt? Of is het mogelijk om kleiner te verpakken, zodat minder lucht wordt vervoerd?
  • Besteed ook aandacht aan je afval. Zijn er mogelijkheden om de afvalscheiding nog verder te verbeteren, zodat nog meer producten gerecycled kunnen worden? Is het mogelijk dat een leverancier verpakkingsmaterialen terugneemt en opnieuw gebruikt? Of kun je hier zelf wellicht nog iets mee?
  • Ga bewust(er) om met mobiliteit. Het afgelopen jaar hebben we een bijzonder jaar gehad, waarin waar mogelijk vanuit huis is gewerkt. Hierdoor is de landelijke CO2-uitstoot flink gedaald. Uit deze periode kunnen we lering trekken voor de toekomst. Immers is het niet altijd nodig om in de auto te stappen. Heel veel zaken kunnen telefonisch of via videocalls worden besproken, waardoor we tevens tijd besparen. Hier mogen we best kritischer in zijn. Stimuleer bovendien de keuze voor leaseauto’s met een lage of zelfs helemaal geen uitstoot, zodat de kilometers die we maken zo duurzaam mogelijk worden afgelegd.

Bovenstaande tips hebben meer betrekking op bewustzijn en gedragsverandering, dan dat zij grote investeringen vragen. Iedereen kan er dus mee aan de slag, benadrukt Annette. “Wanneer iedereen zijn schouders zet onder de duurzaamheidsdoelstellingen, zul je merken hoe leuk dit kan zijn! Verduurzamen en CO2-reductie leveren echt op tal van vlakken winst op. Ook in teamspirit, tijd en geld. Bovendien werk je bewust aan je bedrijfsimago.”

Wil je meer weten over onze CO2-ambities? Neem dan contact op met  Annette Schumer!

Systemen voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten vloeren

Machines en speciaal gereedschap voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten bedekking

Compleet assortiment voor de verwerking, renovatie en onderhoud van houten vloeren

Kunsthars- en cementgebonden vloersystemen met functionele en decoratieve afwerkingsmogelijkheden

Systemen en producten voor het verwerken van tegels en natuursteen

Hoogwaardige gereedschappen om te schilderen, te stucen en voor droogbouw