BREEAM-NL In Use voor UZIN UTZ Nederland

Niet alleen bij UZIN UTZ Nederland, maar ook bij de (Europese) overheid is duurzaamheid een belangrijk thema: we proberen met elkaar steeds duurzamer te werken door kleine óf grote verbeteringen door te voeren. Als UZIN UTZ Nederland kijken wij bijvoorbeeld continu hoe onze productieprocessen, onze afvalstromen, onze verpakkingen en ons gebouw nóg duurzamer kunnen worden ingericht.

Daarnaast helpt de overheid ons ook een handje om bedrijven te verplichten om mogelijke energiebesparingen inzichtelijk te maken. Een goed voorbeeld hiervan is het energielabel voor gebouwen en de EED-audit waardoor bedrijven bewust worden gemaakt van hun energieverbruik. Binnen UZIN UTZ Nederland is de afdeling QSE hiervoor verantwoordelijk. En wij zouden de ‘groenste’ fabriek niet zijn als wij deze uitkomsten niet zouden gebruiken om nog duurzamer te werken….

Energielabel A voor UZIN UTZ Nederland
Een energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien én geeft aan welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Per 1 januari 2023 moet élk kantoorgebouw in Nederland minimaal energielabel C hebben. Op basis van een grondige energie audit is het energielabel voor UZIN UTZ Nederland bepaald op klasse A. Dat betekent dat er op dit vlak weinig besparingsmogelijkheden zijn.

Nog duurzamer door BREEAM-NL In-Use
Om bedrijven bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen moet er een EED Energie-audit worden uitgevoerd. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen een onderneming. Daarnaast geeft deze audit inzicht in mogelijke besparingsmaatregelen en het effect daarvan. Het gaat hier niet alleen om het energieverbruik van het gebouw, het industriële proces, de installaties, maar ook over vervoer en warmtevoorziening.

Omdat wij ambitieus zijn op het gebied van duurzaamheid hebben wij ervoor gekozen om ons BREEAM-NL In-Use te laten certificeren. Met deze certificering voldoen we niet alleen aan de verplichting van de EED Energie-audit, maar gaan we een stapje verder. Want, BREEAM-NL In-Use is hét instrument waarmee de totale duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw wordt gemonitord met als doel dit continu te verbeteren.

Wil je meer weten over BREEAM-NL In-Use? Kijk op UZIN UTZ Nederland - BREEAM-NL

Uit de BREEAM-NL In-Use scan blijkt dat wij met de score “Good” boven het gemiddelde duurzaamheidsniveau presteren. Reden om achterover te leunen? Zeker niet! BREEAM-NL In-Use geeft een totaalbeeld, waardoor we ook een aantal verbeterpunten hebben gekregen waarmee we aan de slag gaan. Zo kunnen we in de toekomst nóg duurzamer werken en bouwen.

Systemen voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten vloeren

Machines en speciaal gereedschap voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten bedekking

Compleet assortiment voor de verwerking, renovatie en onderhoud van houten vloeren

Kunsthars- en cementgebonden vloersystemen met functionele en decoratieve afwerkingsmogelijkheden

Systemen en producten voor het verwerken van tegels en natuursteen

Hoogwaardige gereedschappen om te schilderen, te stucen en voor droogbouw