Let op. Afhankelijk van het land dat je kiest, word je doorgestuurd naar de startpagina van het betreffende land. De verantwoordelijke contactpersoon vind je op de pagina met contactgegevens.

Uzin Utz AG

Vragen?

We helpen graag.

[UU Netherlands] Flyout

Contact

Algemeen / Bestellingen

Vestigingen

Waar verkrijgbaar?

Uzin Utz AG
Homepage

Vragen?

We helpen graag.

[UU Netherlands] Flyout

Contact

Algemeen / Bestellingen

Vestigingen

Waar verkrijgbaar?

Inzicht in CO2 footprint Uzin Utz Nederland


Doelstellingen scope 1 en 2:

  • Uzin Utz Nederland veroorzaakt geen CO2-uitstoot meer door gas en elektriciteit. We nemen geen gas meer af en gebruiken alleen nog maar (donker)groene energie die we deels zelf opwekken via zonnepanelen.
  • De grootste factor binnen scope 1 en 2 zijn voor Uzin Utz Nederland de lease auto’s. Door beleid te voeren op de CO2 uitstoot van nieuwe lease auto’s trachten wij de CO2 uitstoot in scopes 1 en 2 continue te reduceren. Dit beleid zal worden gevoerd op basis van de WLTP.


Doelstellingen scope 3:

Wij willen een voortrekkersrol spelen bij het verduurzamen van de keten. In scope 3 wordt verder gekeken dan bij scope 1 en 2 die makkelijker binnen het bereik liggen. Het verkrijgen van inzicht in onze scope 3 is hierbij de prioriteit, zodat vanuit dit inzicht naar verbeteringen binnen de keten kan worden gestreefd.

Uzin Utz Nederland probeert haar CO2-uitstoot te verminderen door het - indien mogelijk - verminderen van kilometers in transport en door het aanbieden van verpakkingen die minder CO2-uitstoot veroorzaken dan de traditionele. Tevens worden nieuwe grondstoffen gezocht en beproefd die een verbetering "in de keten" kunnen bewerkstelligen.


CO2-footprint incl. doelstellingen

CO2 -footprint Uzin Utz Nederland 2020

CO2-footprint Uzin Utz Nederland 2019


Keteninitiatieven

Duurzaamheid en CO2 reductie gaat bij ons verder dan alleen de eigen bedrijfsactiviteiten. Ook in de keten maken wij ons sterk voor verduurzaming en CO2 reductie. Door op de onderstaande link te klikken vind je een overzicht van enkele initiatieven in de keten waar wij bij betrokken waren.

Keteninitiatieven