Inzicht in CO2 footprint Uzin Utz Nederland

 Doelstellingen scope 1 en 2:

  • In 2018 zal Uzin Utz Nederland geen CO2-uitstoot meer veroorzaken door gas en elektriciteit. We nemen geen gas meer af en gebruiken alleen nog maar (donker)groene energie die we deels zelf opwekken via zonnepanelen. 
  • In 2018 stellen wij ons ten doel om per fte 1% minder CO2-uitstoot te veroorzaken met onze leaseauto's door een aangescherpt beleid t.a.v. "auto-keuze".

Doelstellingen scope 3:

Wij willen een voortrekkersrol spelen bij het verduurzamen van de keten. In scope 3 wordt verder gekeken dan bij scope 1 en 2 die makkelijker binnen het bereik liggen.  

Uzin Utz Nederland probeert haar CO2-uitstoot te verminderen door het - indien mogelijk - verminderen van kilometers in transport en door het aanbieden van verpakkingen die minder CO2-uitstoot veroorzaken dan de traditionele. Tevens worden nieuwe grondstoffen gezocht en beproefd die een verbetering "in de keten" kunnen bewerkstelligen.

CO2-footprint incl. doelstellingen

CO2-footprint Uzin Utz Nederland 2018

Keteninitiatieven

Duurzaamheid en CO2 reductie gaat bij ons verder dan alleen de eigen bedrijfsactiviteiten. Ook in de keten maken wij ons sterk voor verduurzaming en CO2 reductie. Door op de onderstaande link te klikken vindt u een overzicht van enkele initiatieven in de keten waar wij bij betrokken waren.

Keteninitiatieven