Wat is de ladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. 

Uitgangspunten:

Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor 2 belangrijke uitgangspunten:

  • Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie
  • Minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De ladder werk dus niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product.

De ladder in het kort uitgelegd:

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Voordeel bij gunning:

Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve-korting op de inschrijfprijs. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijg bij de gunning-afweging.

Kijk voor meer informatie op www.skao.nl